Janské Lázně

HISTORIE LÁZEŇSTVÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Dle trutnovského kronikáře z 16. století Šimona Hüttla byl teplý pramen pod Černou horou objeven již v roce 1006 Janem z Chockova, po němž byl i pojmenován jako pramen Janův. Pravděpodobnější je však tvrzení, že pramen byl objeven v XI. století prospektory, kteří hledali nová naleziště rud a vzácných kovů. První historický zápis pochází z roku 1300 a je obsažen v zemských deskách o majetku rodu Silbersteinů. Další zajímavá zmínka o Janských Lázních byla zaznamenána v cestopisech papežského legáta Aenea Silvia, pozdějšího papeže Pia II, který se při svých cestách po Čechách v r 1451 v teplém prameni vykoupal. Po bitvě na Bílé hoře r.1621 byl majetek rodu Silbersteinů zkonfiskován a novým majitelem se stal proslulý Albrecht z Valdštejna. Roku 1675 získal Vlčické panství, jehož součástí byly i Janské Lázně, Jan Adolf Schwarzenberg, kterému nelze upřít velké zásluhy na rozvoji lázní. U pramenů postavil první lázeňskou budovu a pověřil G.H. Hettmayera vypracováním učeného pojednání o zřídle. Další důležitou událostí v historii lázní byla návštěva korunního prince Rudolfa, následníka rakouského trůnu, po němž je dodnes pojmenováno Rudolfovo údolí. Roku 1867 se staly Janské Lázně samostatnou obcí, která v r. 1901 zakoupila všechna lázeňská zařízení údajně za 1.010.000 tehdejších korun.V tomto období zaznamenaly lázně značný rozvoj. V roce l920 se stává rozhodujícím obratem založení akciové společnosti, jejímž významným činem byla změna v zaměření léčby. Byla provedena nová analýza pramene Dr. Oskarem Baudyschem z Rockefellerova ústavu z New Yorku a Yalské univerzity, která prokázala, že voda má podobné složení jako ve Warm Springs ve státě Georgia v USA, kde se specializují na léčení následků po obrnách, zejména po dětské obrně. Tato léčebná metoda byla od r. 1935 převzata, čímž si Janské Lázně získaly celosvětový ohlas v úspěšnosti léčby. Rozmach akciové společnosti byl zastaven připojením zdejšího území k Německu a následně pak druhou světovou válkou, po níž již akciová společnost nebyla obnovena.


SOUČASNOST LÁZEŇSTVÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Lázně jsou zaměřeny především na léčbu pohybového aparátu a stavy po onemocnění centrálního a periferního nervového systému. Základem léčby je především individuální léčebná gymnastika a elektroléčba. K vodním procedurám jsou využity termální minerální prameny Janův a Černý o teplotě 27,5oC. Dospělým je v lázních poskytováno několik druhů lázeňské péče a záleží na Vás, na Vašem lékaři a pojišťovně, který druh zvolíte. Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou.Jedná se o následující čtyři typy péče a hotelové pobyty:

Komplexní léčba:
- veškeré náklady hradí zdravotní pojišťovna

Příspěvková léčba:
- pojišťovna hradí pouze léčení, ubytování a stravu hradí pacient sám

Samoplátecká léčba:
- vše hradí pacient

Rekondiční pobyty:
- jednotlivé programy pro obnovu sil

Hotelové pobyty:
- v době Silvestrovského pobytu ve všech lázeňských domech a v měsících leden a únor v lázeňském domě Terra.

Rehabilitační termální bazén se nachází za Lázeňským domem. Bazén má asymetrický tvar, jeho vodní plocha je ca 230m2 a hloubka od 1,2 do 1,5m. Je zásobován termální vodou z léčivých pramenů Janova a Černého. Další součástí bazénu jsou různé vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, masážní a perličková lůžka a dvě perličkové lázně, z nichž jedná má teplotu 32oC. Dvě další perličkové lázně jsou k dispozici na venkovní terase. Mimo to mohou pacienti a návštěvníci využívat saunu a parní boxy. Bazén je bezbariérový.

Dětem je určena dětská léčebna Vesna. Léčebna je umístěna v krásném, klidném přírodním prostředí, které ji propůjčuje vysloveně horský ráz. Výhodou dětské léčebny je to, že všechny složky léčebné péče jsou poskytovány v jednom objektu. Léčebna má 7 lůžkových oddělení podle věku dětí, dvě rehabilitační oddělení, základní a mateřskou školu, klubovny pro zájmovou činnost dětí, kino, moderní tělocvičnu. Balneoprovoz je rozdělen do dvou skupin podle věku dětí a jeho součástí je moderní termální bazén se zvedacím dnem. Bezbariérové řešení a vnitřní vybavení poskytuje komfort i imobilním dětem.

Fotogalerie