Symboly města

Symboly města

Městský znak Svobody nad Úpou:
podoba současně užívaného znaku, kde jsou zaměněny obě jeho poloviny, vznikla pravděpodobně chybou při neheraldickém popisování. Naopak, přehnaný heraldický purismus vedl nejspíš k příčnému dělení původně levého pole s odůvodněním, že dvě znamení v jednom poli být nemohou. Dnešní podoba znaku, známá z průčelí několika veřejných budov i oficiálních tiskovin města, je z pohledu diváka svisle polcený štít, v jehož pravém zlatém poli je poloviční doprava hledící černý orel se zlatou zbrojí (zobákem a drápy ) a červeným jazykem. Levá polovina je příčně dělena. V horní čtvrtině se nachází hornické kladívko černé barvy se zlatou násadou zkřížené doprava navrch hornickým mlátkem černé barvy se zlatou násadou, to vše v červeném poli. Spodní čtvrtina levého pole je zelená se zlatým parožím o čtyřech špicích na každém parohu.
Čtyři výsady na každé lodyze paroží v městském znaku bývají někdy vykládány jako osm základních hornických privilegií.

Symboly města

Fotogalerie

Městský znak na radnici
Městský znak na radnici